“ตลท.” ปรับเกณฑ์รองรับ DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ มีผล 13 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

0 Comments

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) ให้ครอบคลุมหุ้นต่างประเทศ พร้อมปรับเกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) สำหรับ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ และเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลการซื้อขาย DW โดยมีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) โดยเพิ่มหุ้นซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ต่างประเทศให้สามารถเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ได้จากเดิมที่กำหนดให้เป็นเฉพาะหุ้นและดัชนีหุ้นในประเทศ และดัชนีหุ้นต่างประเทศเท่านั้น และเพื่อรองรับพัฒนาการดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังปรับช่วงการเคลื่อนไหวของราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดสำหรับ DW ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด (Ceiling) หรือลดลงต่ำสุด (Floor) ได้ไม่เกิน 20 เท่าจากราคาปิดของ DW วันก่อนหน้า เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลการซื้อขาย DW ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในลักษณะเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อ DW ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายบนเว็บไซต์ www.set.or.th นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564 มี DW อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกใหม่ทั้งสิ้น 190 รุ่น เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 472 ล้านบาทต่อวัน เติบโตขึ้น 16% ทั้งนี้ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขาย 5.5% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของ DW โดยมูลค่าการซื้อขายรวมของ DW เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,579 ล้านบาทต่อวัน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของ DW และ ผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ ได้ที่ www.set.or.th