สคร. เปิดผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 5 เดือน รวมกว่า 4.8 หมื่นล้าน

0 Comments

สคร. เผย 5 เดือนปีงบฯ65 รัฐวิสาหกิจทั้ง 43 แห่งเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว รวมกว่า 4.8 หมื่นล้าน หรือกว่า 93%ของแผนเบิกจ่ายสะสม ชี้ยังเป็นไปตามเป้า โดย ปตท. มีการเบิกจ่ายสูงสุดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 2.3 พันล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 45,289 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 34 แห่ง จำนวน 24,105 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 9 แห่ง จำนวน 21,184 ล้านบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้ ช่วงต้นปี 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ

 

-โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลเบิกจ่าย 2,700 ล้านบาท หรือ 100%

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผลเบิกจ่าย 1,155 ล้านบาท หรือ 117%

-แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปีงบประมาณ 2564 – 2567) ของการประปานครหลวง ผลเบิกจ่าย 771 ล้านบาท หรือ 135%

-โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลเบิกจ่าย 394 ล้านบาท หรือ 184%

 

ขณะที่รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

-ปตท. เบิกจ่ายฯ 11,680 ล้านบาท หรือ 107%

-กทพ. เบิกจ่ายฯ 3,240 ล้านบาท หรือ 100%

-กฟผ. เบิกจ่ายฯ 3,021 ล้านบาท หรือ 145%

-กปภ. เบิกจ่ายฯ 2,660 ล้านบาท หรือ 198%

-กปน. เบิกจ่ายฯ 2,014 ล้านบาท หรือ 118%

 

ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่

-โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 2,324 ล้านบาท หรือ 37%

-โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 1,204 ล้านบาท หรือ 44%

-โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 204 ล้านบาท หรือ 21%

-แผนการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 150 ล้านบาท หรือ 31%

-โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2554-2560 เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 121 ล้านบาท หรือ 8%

 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้ดีและเป็นไปตามแผน

 

และสำหรับโครงการที่เริ่มเบิกจ่ายได้ล่าช้า กระทรวงการคลัง โดย สคร. จะมีการติดตามและตรวจสอบสาเหตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหากับรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยสนับสนุนการลงทุนภาครัฐต่อไป

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market