TFG ขายหุ้นกู้ 900 ล้านบาทเกลี้ยง สถาบัน-รายใหญ่จองล้น

0 Comments

“ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป” ปลื้ม! หุ้นกู้ 900 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง นักลงทุนประเภทสถาบันและรายใหญ่จองล้น รองรับแผนธุรกิจปี 65 ขยายการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจหมูในประเทศไทยและเวียดนาม

น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ทรีนีตี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท คาดว่าจะใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64

“ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้นกู้ของ TFG อย่างดีเยี่ยม โดยบริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มบริษัทฯ”

น.ส.ศิริลักษณ์ กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหมูในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคตามสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต